vikcustoms@gmail.com
(044) 201-60-57, (067)-468-86-04
(067) 501-20-71 (інфо підтримка)
задати питання
(067) 501-20-71

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон передбачає МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ - яке є закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів.


МЕТОЮ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів .


 Порядок виконання МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ при здійсненні митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, даний порядок затверджений відповідно до наказу Міністерства фінансів України №631. Виконання митних формальностей за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку передує наступний основний перелік митних процедур.


 • Ухвалення вантажної митної декларації (ВМД) до митного оформлення.
   
 • Оцінка ризиків за ВМД за допомогою АСАУР.
   
 • Перевірка дотримання встановлених в задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання, відсутність визначених законодавством заборон щодо переміщення або поміщення у відповідний митний режим задекларованих товарів.
   
 • Перевірка правильності класифікації товарів.
   
 • Перевірка правильності визначення країни походження товарів.
   
 • У разі необхідності проведення митного огляду товарів.
   
 • Перевірка задекларованих товарів у митному реєстрі об'єктів інтелектуальної власності
   
 • Перевірка правильності застосування пільг в оподаткуванні.
   
 • Перевірка правильності визначення митної вартості товарів.
   
 • Перевірка правильності нарахування митних та інших платежів.
   
 • Завершення митного оформлення.
   

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ починається з моменту подачі органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання органом доходів і  зборів від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, відповідно до законодавства замінює митну декларацію.


МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ повинен бути завершений протягом чотирьох робочих годин з моменту пред'явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню, цей строк може бути перевищений на час виконання відповідних формальностей виключно у випадку:

 

 • Виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів.
   
 • Підтвердженого письмово бажання декларанта або уповноваженої ним особи подати додаткові документи або відомості про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару.
   
 • Проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів, якщо товари не випускаються відповідно до двадцять першою статті 356 Митного Кодексу України.
   
 • Виявлення порушень митних правил.
   
 • Призупинення митного оформлення відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
   
 • Подання додаткових документів відповідно до частини третьої статті 53 Митного Кодексу в межах передбаченого нею терміну, протягом якого припиняється з моменту отримання митницею (митним постом) таких документів або письмової відмови декларанта або уповноваженої ним особи в їх наданні.
   
 • Призупинення митного оформлення в разі виявлення ознак порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів.


 • Джерело: http://consult-ved.com.ua/inform/customs_cleara...